03

Cultuur in de Spiegel

Kunstgebouw baseert zich onder meer op het theoretisch kader Cultuur in de Spiegel, een meerjarig projectonderzoek dat is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en SLO in samenwerking met 14 scholen in het primair en voortgezet onderwijs.
Lees meer