Cursus Interne Cultuurcoördinator

kennismaken | visie ontwikkelen
 
Duur: 8 bijeenkomsten van 3 uur, waarvan 1 presentatie op je eigen school
Studielast: 50 uur
Doelgroep: leerkrachten primair onderwijs
Maximaal 12 deelnemers
Kosten: € 7.000 per groep
 
Wil jij je inzetten voor goed cultuuronderwijs op school? Word interne cultuurcoördinator! Tijdens de cursus werk je aan een persoonlijke ontwikkelvraag en creëer je een meerjarig cultuurplan dat past bij de identiteit van de school. Je wordt opgeleid tot een deskundige ICC’er die cultuurbeleid vormgeeft en culturele activiteiten coördineert. Ook ontdek je hoe je het team daarbij kunt betrekken, want cultuurbeleid moet je vooral met elkaar ontwikkelen en doen.
 
Na deze cursus heb je een cultuurplan geschreven en gepresenteerd aan het team op je eigen school. Je hebt de bouwstenen en kennis in huis om cultuurvisie en -beleid te realiseren.
 
Opbouw van de cursus
 
Les 1: Cultuur in beweging
Les 2: De school in beeld
Les 3: De cultuurcoördinator in beeld
Les 4: Procesgerichte didactiek
Les 5: Betekenisvolle inpassing van de culturele omgeving
Les 6: Uitwerking van het plan
Les 7: Presentatie van het cultuurplan aan je schoolteam
Les 8: Presentatie en uitreiking certificaten
 
Kunstgebouw organiseert uitsluitend ICC-cursussen op aanvraag. Schoolbesturen, CMK-coördinatoren en penvoerders Cultuureducatie met kwaliteit kunnen bij Kunstgebouw een ICC-cursus inkopen.
 
Heb je interesse of vragen?
E academie@kunstgebouw.nl
T 015 215 45 02

Meer aanbod voor Interne Cultuurcoördinatoren
Persoonlijke begeleiding voor ICC’ers
Masterclass voor ICC’ers