03

Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider

 

Duur: 18 bijeenkomsten van 3 uur gedurende anderhalf jaar
Studielast: 420 uur
Doelgroep: interne cultuurcoördinatoren
Kosten: € 2.650 (exclusief literatuur ca. € 150) kostendekkende subsidie
Start: bekijk de actuele data op Inholland Academy

Cultuureducatie heeft in het basisonderwijs een vaste plaats ingenomen. De school maakt kunst en cultuur voor kinderen toegankelijk en legt een fundament voor hun culturele- en talentontwikkeling. Veel basisscholen hebben een interne cultuurcoördinator (ICC) die intern en extern cultuuraanbod coördineert. Uit onderzoek blijkt dat deze ICC’ers in hun werkpraktijk een aantal knelpunten ondervinden. Door verdere professionalisering komt cultuureducatie op school optimaal tot zijn recht. Tijdens de opleiding Cultuurbegeleider leer je alles over cultuuronderwijs, het ontwikkelen van leerlijnen voor je eigen school en het begeleiden van collega’s. Verbeter jij het cultuuronderwijs op je school?

Inhoud opleiding
De opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit vijf modules. Een schriftelijke opdracht, waarin je je eigen praktijk aan de geleerde theorie kunt koppelen, is onderdeel van elke module. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een portfolio aan, waarmee je aantoont wat je geleerd en toegepast hebt. De opleiding wordt afgesloten met een meesterproef.
 
Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs
Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden
Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie
Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen
Module 5: Implementatie en coaching van collega’s
 
Als je de opleiding Cultuurbegeleider hebt afgerond ontvang je een officieel erkend CPION-diploma en word je opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). Na de opleiding kun je als Cultuurbegeleider in aanmerking komen voor een LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.
 
 
logo inholland academy