03

Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider

 

Duur: 18 bijeenkomsten op woensdag van 15:00 - 18:00 uur gedurende anderhalf jaar
Studielast: 420 uur
Doelgroep: interne cultuurcoördinatoren
Kosten: € 2.450 (exclusief literatuur ca. € 150) kostendekkende subsidie
Start: woensdag 30 oktober 2019 in de regio Den Haag, Rotterdam, Dordrecht meer info

Bent u een interne cultuurcoördinator (ICC'er) en heeft u behoefte aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Zou u zelf goed cultuuronderwijs willen verzorgen op uw school of juist uw collega’s hierbij begeleiden? Wilt u leren hoe u een leerlijn kunt ontwikkelen voor uw school? In dat geval is deze post-hbo registeropleiding Cultuurbegeleider iets voor u!
Lees meer op de website van LKCA

Tijdens de opleiding zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld aan de praktijk op uw eigen school. U schrijft een meesterproef en legt een portfolio aan waarmee u aantoont wat u hebt geleerd en toegepast. Om toegelaten te worden tot deze post-hbo opleiding dient u de basisopleiding ICC met succes te hebben afgerond.

Cultuurschakel, KCR, Servicebureau Onderwijs en Cultuur Dordrecht, de gemeente Dordrecht en Kunstgebouw zijn samenwerkingspartners van Inholland Academy bij de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider.

Inhoud opleiding

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit de volgende vijf modules:

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs
Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie en andere leergebieden
Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden
Financieringsstructuur van cultuureducatie
Het bereiken van veranderingen in uw school, vanuit rol en profiel van de cultuurbegeleider
Doelen en actoren: hoe bereikt u wat u wilt en hoe werkt u hierin samen, intern en extern?

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie
Wat kunnen dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoed-educatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen?
Verbinding tussen deze disciplines onderling en overige vakken
Bestaande leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen
Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s
Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
Begeleiding en coaching van collega’s op het gebied van cultuureducatie
Meesterproef
Onderzoeksvaardigheden, -typen en -methodieken
Begeleiding in opzet en uitvoering van praktijkonderzoek op school

Opbrengst opleiding
Na afloop van de opleiding hebt u uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs verworven. U bent in staat om een leerlijn te ontwikkelen voor uw school. Daarnaast kunt u zelf cultuuronderwijs verzorgen en hebt u geleerd uw collega’s op school hierin te begeleiden.

Na het succesvol afronden van de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider, ontvangt u een officieel erkend CPION-diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De opleiding is gevalideerd door het Lerarenregister voor 420 registerpunten. Na het doorlopen van de opleiding kunt u als cultuurexpert aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. U voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.
 
Indien u de Verdiepingscursus ICC heeft afgerond, kunt u een aantal lessen vrijstelling aanvragen voor de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider.

Informatie en inschrijven
Voor meer informatie over deze opleiding kunt u terecht bij opleidingscoördinator Marrit Rijkmans: 06 1527 9060 | 088 466 30 30 marrit.rijkmans@inholland.nl

Meer informatie
Inschrijven

inhollandac

registervdleraar