03

Didactiek van een creatieve les
workshop | cultuuronderwijs algemeen
 
Duur: 60-75 minuten
Doelgroep: schoolteams en cultuuraanbieders
Kosten: € 425

Inhoud workshop
Creativiteit ontwikkelen bij leerlingen betekent een proces ingaan waarvan de uitkomst nog niet vaststaat. In dat proces ervaren de leerlingen flow en weerstand. Het doorlopen ervan draagt bij aan de creatieve ontwikkeling en aan de ontwikkeling van persoonsvorming.
Hoe geef je als leerkracht of vakdocent daadwerkelijk kwaliteit aan het cultuuronderwijs op school? Het denkkader procesgerichte didactiek biedt een handvat om de lessen concreet vorm te geven. De leerkracht of vakdocent begeleidt het proces door heldere en aansprekende instructie en effectieve feedback om kinderen te motiveren om door te gaan.

Opbrengst workshop

  • Kennis van procesgerichte didactiek versus de ambachtelijke didactiek en vrije expressie.
  • Herkennen van de stappen van het creatief proces.
  • Het zien van mogelijkheden om procesgerichte didactiek toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Informatie en inschrijven
academie@kunstgebouw.nl