Procesgericht werken met Kijk|Kunst

verdiepen | kunst kijken
 
Duur: 2 bijeenkomsten van 2 uur
Studielast: 6 uur voor de basismodule, 2 uur voor de verdiepingsmodule
Doelgroep: schoolteams die deelnemen aan Kijk|Kunst
Kosten: € 600 per bijeenkomst
 
Ervaar hoe het kijken naar kunst je leerlingen verrijkt. In de basismodule leer je hoe je kinderen kunt begeleiden bij het proces van betekenisgeving met de drie Kijk|Kunst-routes. Ook ga je aan de slag met Visual Thinking Strategies: een laagdrempelige en interactieve methode om naar kunst te kijken en erover te praten. In de verdiepingsmodule scherp je je vaardigheden als procesbegeleider aan, duik je dieper in de VTS-methodiek en werk je met de Cultuur|Connector, een tool om Kijk|Kunst-projecten te verbinden met andere thema’s en vakken.
 
Na deze cursus kun je leerlingen beter begeleiden bij het kijken naar kunst en in het proces van betekenisgeving. Een module kan los worden afgenomen.
 
Heb je interesse of vragen?
E academie@kunstgebouw.nl
T 015 215 45 02
 
Aanbod voor scholen die meedoen met Doe|Kunst
Procesgericht werken met Doe|Kunst