02

16.04.2020
Bijeenkomst over CMK-3

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus wordt deze bijeenkomst verplaatst. We laten snel de nieuwe datum weten.

 
Op donderdag 16 april 2020 organiseren we een bijeenkomst over CMK-3 voor alle regionale CMK-co√∂rdinatoren en ambtenaren uit gemeenten waar Kunstgebouw penvoerder voor is. In de ochtend geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie informatie over CMK-3. De middag bestaat uit werksessies ter voorbereiding op het schrijven van de regioplannen. Neem voor meer informatie over deze bijeenkomst contact op met Rosa Schol: rosa.schol@kunstgebouw.nl, 015-2154508.
 
Informatie over Cultuureducatie met kwaliteit