01

01.11.2019
Deadline subsidieaanvraag Versterking cultuureducatie vmbo
 
Met de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020 wil het Fonds voor Cultuurparticipatie scholen en leerlingen stimuleren samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso.
 
Aanvraagrondes
Er zijn drie aanvraagrondes. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
2018: 5 maart t/m 26 oktober [gesloten]
2019: 7 januari t/m 1 november
2020: 6 januari t/m 30 oktober
 
Bedragen
 
  • De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- per project.
  • Je draagt aan de kosten van het project minimaal hetzelfde bedrag bij als het gevraagde subsidiebedrag. Dit kan uit eigen middelen, of door bijdragen van andere financiers.
  • Aanvragen boven de € 25.000,- worden voorgelegd aan een externe adviescommissie. Het volledige budget van € 5.800.000 is als volgt verdeeld:
    1. gesloten
    2. € 2.800.000 voor de aanvraagronde van 2019
    3. € 2.200.000 voor de aanvraagronde van 2020
 
Wie kan een aanvraag indienen?
De subsidie wordt aangevraagd door een school of schoolvestiging voor vmbo en/of praktijkonderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs. De aanvraag moet ondertekend worden door het schoolbestuur.
 
Samenwerking met de culturele instelling
Onderdeel van deze regeling is dat scholen samenwerken met een culturele instelling. Kunstgebouw kan deze samenwerkingspartner zijn. Meer weten? Neem contact op met Verolique Jacobse. 015-2154525, verolique.jacobse@kunstgebouw.nl
 
Meer informatie over de subsidieregeling