02

30.10.2019
Conferentie Cultuureducatie met kwaliteit
 
Cultuureducatie met kwaliteit heeft de afgelopen jaar een steeds vanzelfsprekender karakter gekregen. Een positieve ontwikkeling, naar meer en beter cultuuronderwijs in Nederland. Scholen, culturele instellingen en lokale overheden werken samen aan een toekomst waarin kunst en cultuur onlosmakelijk verbonden zijn met het onderwijs.
 
Met het goede nieuws van minister van Engelshoven over de verdere samenwerking na 2020 in onze broekzak, gaan we tijdens de conferentie vanuit deze sterke basis kijken naar de kansen die er nog liggen. We verbreden de horizon en kijken verder. Voorbij schooltijden, voorbij het PO, voorbij regulier onderwijs en voorbij het huidige curriculum. Zodat ieder kind in het primair onderwijs de basis legt voor later.
 
30 oktober 2019
09.30 - 17.00 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
 
Meer informatie
 
Foto: FCP | Dimitri Hakke