02

Cultuurparticipatie

Cultuur vormt het hart van een dorp, stad, buurt of regio. Inwoners bepalen samen de culturele hartslag. Kunstgebouw biedt onder de noemer De hartslag van… vijf typen projecten aan om cultuurparticipatie te bevorderen. Deze projecten worden op maat voor uw gemeente, regio of organisatie gemaakt. Ze kunnen ook ingezet worden als onderdeel van een groter project, bijvoorbeeld een fusie of jubileum.  Meer info?


 
Met andere ogen
De indentiteit van een gemeente wordt zichtbaar.
 
Bouwstenen
Samenwerking stimuleren tussen organisaties uit de regio die op verschillende vlakken actief zijn.
 
Licht uit, spot aan
De amateurkunstenaar komt naar u toe. Amateurkunstfestivals.
 
Smeltkroes
Inwoners van gemeenten die gaan fuseren blijvend met elkaar in contact brengen.
 
En meer...