01

Middelharnis (2012)
Ontwikkeling cultuurvisie

De gemeente Middelharnis heeft Kunstgebouw gevraagd om een cultuurvisie te schrijven. Deze visie moet ertoe leiden dat samen met lokale partners een cultureel project ontwikkeld wordt waar inwoners actief aan deelnemen.

In deze visie wordt onder meer beschreven dat in Nederland goede voorbeelden zijn waarin overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich verbinden in een gebiedsfonds dat wordt ingezet om publieke regionale ambities te realiseren. Dergelijke fondsen kunnen worden gevoed door revenuen uit streekgebonden projecten (energie), door een percentage van infrastructurele projecten, door een opslag op de zakelijke ozb, door donaties of vrijvallende publieke middelen. Een culturele coöperatie, waarin belangstellenden zeggenschap hebben, zou voor cultuur op Goeree-Overflakkee een goede mogelijkheid zijn. Realisatie van een dergelijke coöperatie vraagt echter wel om organisatiekracht, draagvlak en doorzettingsvermogen. En vooral een drijvend besef van noodzakelijkheid en de bereidheid om initieel te investeren.

Wilt u Kunstgebouw inzetten als adviseur, ideeënontwikkelaar of procesbegeleider bij cultuurparticipatie? Bel of mail Ingrid Fijen voor een afspraak: 015-2154515.