03

Schoonhoven (2012)
Ontwikkeling cultuurvisie en cultureel project

De gemeente Schoonhoven heeft Kunstgebouw in 2012 gevraagd om het Cultureel Overleg Schoonhoven een helpende hand te bieden door de cultuurvisie verder te ontwikkelen. Het resultaat is een gezamenlijk project waar verschillende organisaties bij betrokken zijn.

In deze cultuurvisie staat onder meer dat de gemeente het aan moet durven niet op de stoel van de organisaties te gaan zitten, maar initiatiefnemers de ruimte te geven zowel in vorm als in inhoud.

In het project dat wordt voorgesteld, krijgt cultuurparticipatie (en in het verlengde daarvan de amateurkunst) een bredere maatschappelijke functie. Waarbij aan de ene kant de amateurkunst en culturele instellingen en aan de andere kant maatschappelijke organisaties elkaar steeds meer weten te vinden en samenwerken.

Wilt u Kunstgebouw inzetten als adviseur, ideeënontwikkelaar of procesbegeleider bij cultuurparticipatie? Bel of mail Ingrid Fijen voor een afspraak: 015-2154515.