Cultuurbeleid

Kunstgebouw adviseert en ondersteunt gemeenten in Zuid-Holland op het gebied van cultuurbeleid. We helpen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en vormgeven van een visie en het actief benutten van (landelijke) stimuleringsmaatregelen. Zo doen 25 gemeenten onder penvoerderschap van Kunstgebouw mee aan de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. In enkele gemeenten wordt vanuit  deze regeling gewerkt aan convenanten tussen gemeenten en culturele instellingen waarin zij vastleggen hoe ze cultuuronderwijs gaan verbreden en verdiepen.
Ook los van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit staat Kunstgebouw gemeenten bij. Zo heeft Kunstgebouw op verzoek van de gemeenten in de Hoeksche Waard advies gegeven over het te voeren cultuurbeleid.

Wilt u advies over cultuurbeleid in uw gemeente? We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. Bel of mail Aukje Bolle voor een afspraak: 015-2154505, aukje.bolle@kunstgebouw.nl.