03

Impuls muziekonderwijs
Subsidieregeling voor muziek in het primair onderwijs

De Impuls muziekonderwijs is bedoeld voor duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs op de basisschool. Met deze subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs.
De regeling is onderdeel van het landelijke programma Méér muziek in de klas.

U kunt subsidie aanvragen wanneer u:

  • Structureel muzieklessen gaat verzorgen, en
  • De mensen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van muziekonderwijs;
  • En verbinding maakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.

Een schoolbestuur kan voor één of meerdere locaties een aanvraag doen. Zowel het bestuur als de locatieleider moet de aanvraag ondertekenen.

Aanvraagperiode
2 oktober 2017 tot 1 april 2018: start activiteiten schooljaar 2018-2019
Goed nieuws: OCW stelt € 5 miljoen extra budget beschikbaar. Daarom is de deadline voor de aanvraag verlengd tot het budget bereikt is (uiterlijk 29 juni 2018).

Kunstgebouw als samenwerkingspartner
Bij een aanvraag hoort ook een samenwerkingsovereenkomst met minimaal één culturele instelling met muziekexpertise. Kunstgebouw kan deze samenwerkingspartner voor uw school zijn. Wat doen we concreet en wat levert het u op?

  • We informeren u over de do's en don'ts van de regeling. (gratis)
  • We helpen u bij het schrijven van de subsidieaanvraag zodat u zeker weet dat uw aanvraag voldoet aan de criteria van het Fonds voor Cultuurparticipatie. (gratis)
  • We ondertekenen samen met het bestuur en de locatieleider van de school de samenwerkingsovereenkomst.
  • We treden op als ‘critical friend’ gedurende de drie jaar dat het project op school wordt gerealiseerd. In de praktijk houdt dit in dat wij driemaal per jaar met u (directie, ICC’er) om de tafel zullen zitten om te monitoren hoever de school is met de plannen die in de aanvraag zijn beschreven. Gezamenlijk kijken wij of er bijsturing nodig is en hoe en wat de vervolgstappen zullen zijn.

NB: Bij een keuze voor Kunstgebouw als samenwerkingspartner blijft de mogelijkheid bestaan om met lokale instellingen met muziekexpertise te werken. Zij zijn in dat geval uitvoerder binnen het project.

Duur: gedurende drie jaar 3 bijeenkomsten per jaar van 90 minuten met de directeur en ICC’er
Kosten: € 500 per jaar (hulp bij het schrijven van de subsidieaanvraag is gratis, ook als Kunstgebouw geen samenwerkingspartner wordt)

Meer informatie
Verolique Jacobse 015 – 215 45 25
verolique.jacobse@kunstgebouw.nl