Impuls muziekonderwijs
Subsidieregeling voor muziek in het primair onderwijs

Drie subsidierondes, 1.659 deelnemende scholen en ruim 350.000 bereikte leerlingen: dat is de Impuls muziekonderwijs. Wat begon in 2015 met 15 scholen als Vroege Starters, groeide in drie subsidierondes uit tot een landelijke beweging voor muziekonderwijs op de basisschool. In de laatste ronde van 2018 hebben 641 scholen uit heel Nederland subsidie gekregen om de komende drie jaar te investeren in meer en beter muziekonderwijs. In totaal zijn de muziekplannen van 204 scholen uit Zuid-Holland gehonoreerd. Bekijk het overzicht van alle gehonoreerde aanvragen

Samenwerken aan structureel goed muziekonderwijs
Samen met Kunstgebouw en lokale muziekpartners werken verschillende scholen in Zuid-Holland dankzij deze subsidie momenteel aan structurele goede muzieklessen in alle groepen. Lees het interview met directeur Jacqueline Rebers en muziekdocent Annemieke Volmer van de Hendrik Boogaardschool in Hellevoetsluis: "Ik wil terug naar de vanzelfsprekendheid van muziekonderwijs op school".

Cultuureducatie met kwaliteit
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.