03

Waarderingsformulier
Uw oordeel draagt bij aan de kwaliteit van Kijk|Kunst

Uw beoordeling van Kijk|Kunst is voor Kunstgebouw bijzonder waardevol. Deze heeft invloed op de samenstelling van ons aanbod en geeft ons de
kans om ons werk te verbeteren.

Bij het lesmateriaal ontvangt u van ons waarderingsformulieren. Het ingevulde formulier kunt u terugsturen naar dit adres (postzegel niet
nodig):

Kunstgebouw
afdeling Primair onderwijs
Antwoordnummer 10634
2501 WB  Den Haag

Het is ook mogelijk om het waarderingsformulier online in te vullen.
Online waarderingsformulier