02

Workshops voor deelnemers Kijk|Kunst en Doe|Kunst

Kosteloos aan te vragen!

Duur: 45 tot 60 minuten per bijeenkomst
Doelgroep: schoolteams
Kosten: geen

Schoolteams van scholen die deelnemen aan Kijk|Kunst en Doe|Kunst bieden wij kosteloos workshops aan om nog meer uit deze kunstprogramma's te halen. Kies voor de workshop Haal meer uit Kijk|Kunst, de workshop Haal meer uit Doe|Kunst of de combinatie: Haal meer uit Kijk|Kunst en Doe|Kunst. De workshops zijn een geschikt onderdeel voor een studiedag of teamvergadering. In de workshops wordt gebruik gemaakt van de Kijk|Kunst en Doe|Kunst-projecten die ook daadwerkelijk in het betreffende schooljaar op het programma van de school staan. Meteen goed voorbereid op de praktijk dus!

Inhoud van de workshop
Met Kijk|Kunst en Doe|Kunst kiest de school voor een samenhangend programma voor cultuuronderwijs. Kijk|Kunst laat kinderen kunst ontdekken, met Doe|Kunst gaan kinderen zelf creatief aan de slag. We bekijken in deze workshop hoe de programma’s zijn opgebouwd, welke leerdoelen bereikt worden en hoe je als leerkracht uit de projecten de maximale opbrengst haalt. Bovendien bekijken we hoe Kijk|Kunst en Doe|Kunst vanuit de visie van de school optimaal aansluiten bij de leerling en de schoolorganisatie. Op verzoek van de school kunnen we ook aandacht besteden aan hoe de programma’s kunnen aansluiten bij andere vakken, ontwikkeldoelen en thema’s. Zo leer je Kijk|Kunst en Doe|Kunst beter in te passen in het curriculum.

Informatie en inschrijven
jantine.van.der.meijden@kunstgebouw.nl