01

28.08.2014
Domein 2: Wat doet de school samen met de culturele omgeving?
Interview met Blondie van der Woude

Een handig hulpmiddel om cultuuronderwijs in te delen zijn de drie domeinen. Domein 2 is wat de school samen met de culturele omgeving doet. Wij interviewden Blondie van der Woude hierover. Zij is directeur van de Christelijke Opleidingsschool in Katwijk en lid van de Schoolkunstcommissie. Haar school doet mee aan het Katwijks museumprogramma waarbij groep 5 tot en met 8 een van de vier lokale musea of erfgoedinstellingen bezoekt.

Wat versta je onder cultuuronderwijs 'met de omgeving'?  
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen samen de KRV-gemeente. Dat is de ‘omgeving’ voor ons. Alle geledingen van cultuur betrekken we bij ons cultuuronderwijsprogramma; muziek, beeldende kunst, theater, boeken, erfgoed, alles zit erin. Onze Schoolkunstcommissie heeft in de afgelopen vijftien jaar een programma opgebouwd dat nu staat als een huis. De commissieleden vertegenwoordigen de scholen, de gemeente en de instellingen. Onbezoldigd en vol enthousiasme zetten zij zich in. Daarin schuilt het succes.

Kun je een aantal voorbeelden noemen?  
De groepen 1 tot en met 4 bezoeken de Leidse musea: de Hortus Botanicus, het Volkenkundig Museum, Boerhaave enzovoort. De groepen 5 tot en met 8 hebben een doorlopende leerlijn in de omgeving. Groep 5 en 8 gaan naar het Katwijks Museum. Groep 6 bezoekt het Spinozahuisje, het mausoleum, de kerk en het standbeeld in Rijnsburg en het Torenmuseum in Valkenburg. Het lespakket van het Torenmuseum over de Romeinen sluit naadloos aan bij de geschiedenislessen in groep 6. Een lesprogramma over de Tweede Wereldoorlog is in de maak.
Voor alle groepen 7 is er in juni een kunstroute in een ander dorp dan het eigen dorp. Zo’n kunstroute omvat drie workshops, met een schrijver in de bibliotheek, dansen met de dansschool, een muziekles van de muziekschool of de fanfare, een schilder-, djembee- of toneelles. Aan de kunstroute verbinden we een fotowedstrijd.

Waarin zit voor jou de meerwaarde van domein 2?
Aandacht voor de cultuur in de eigen omgeving opent letterlijk de oogjes van onze leerlingen. Het vormt ze. Ze ontwikkelen respect voor cultuur, leren het ontstaan ervan weten en zien in dat het belangrijk is om het te bewaren. We willen de leerlingen binding met hun eigen omgeving geven en ze enthousiast maken. Op tv zien kinderen tegenwoordig veel, maar wij zeggen: kijk eens wat we hier al hebben, in jouw eigen dorp. De cultuur ligt op straat. Je hoeft niet ver weg te gaan om cultuur te snuiven. In hun eigen dorp leggen deze kinderen de basis voor hun cultuurkennis. Als ze later op vakantie zijn in Parijs, Londen of Middelburg, hoop ik dat ze iets aan die basis hebben. En dat hun interesse voor kunst en cultuur voorgoed is gewekt.

Meerwaarden van het 'met de culturele omgeving' programma:

  • expertise en vakkennis van externen benutten
  • inspiratie en deskundigheid vergroten van de groepsleerkracht
  • binding met de eigen omgeving
  • verkenning van de lokale culturele omgeving, o.a. lokaal erfgoed
  • weten ‘wat er te halen valt’ (amateurkunst) om verder talent te verdiepen
  • verbinding binnenschools/buitenschools
  • verrassing, andere ervaring
  • rolmodellen uit de buurt
  • maatwerk mogelijk

Interview met Elise van der Ende over domein 1
Interview met Gert-Jan Riem over domein 3