01

28.08.2014
Domein 3: Wat haalt de school uit de grote wereld?
Interview met Gert-Jan Riem

Een handig hulpmiddel om cultuuronderwijs in te delen zijn de drie domeinen. Domein 3 is wat de school uit de grote wereld haalt. Wij interviewden Gert-Jan Riem hierover.Hij is leerkracht groep 5 aan de John F. Kennedyschool in ‘s-Gravenzande. Zijn school doet mee aan Kijk|Kunst.

Wat versta je onder cultuuronderwijs 'uit de grote wereld?'
Alle vormen van cultuuronderwijs die professionele instellingen en andere steden ons aanbieden: een bezoek aan het Haags gemeentemuseum, het Oorlogsverzetsmuseum en de Tweede Kamer, en natuurlijk Kijk|Kunst van Kunstgebouw.

Kun je een aantal voorbeelden uit je eigen praktijk noemen?
De voorstelling De Nieuwe Kleren van de Keizer van Kijk|Kunst was een groot succes. De kinderen hebben genoten, niet alleen van de voorstelling zelf maar ook van het werk in de klas. In tweetallen mochten ze een scene uit de voorstelling naspelen. Dat ging geweldig. Een meisje wilde eerst niet. Maar toen ze in ons speellokaal alle ruimte kreeg om rustig te oefenen, heeft ze het toch gedaan. Ze was zo trots op zichzelf. Het is misschien klein, maar ik vond het heel mooi.

Waarin zit voor jou de meerwaarde van domein 3?
Cultuuronderwijs leert kinderen dat dingen anders kunnen en mogen zijn. Zijzelf ook. Het gebeurt voor mijn ogen dat leerlingen de grijze gebieden ontdekken tussen het zwart en het wit, de nuanceringen. Ze denken na over het leven. Kunst overstijgt grenzen; het is belangrijk dat kinderen weten dat ze onder kunst veel meer kunnen verstaan dan een schilderij in een boek of het beeld van Gravin Machteld dat op ons Marktplein staat. Hun wereld wordt groter zodra ze buiten de dorpsgrenzen gaan.

Hoe pas je een activiteit uit domein 3 aan in je reguliere lesprogramma?
Het blijft zoeken. Rekenen en schrijven moeten altijd eerst, maar wij knokken ervoor dat cultuuronderwijs een plek krijgt. Kunst is ook taal, dus we passen het in. Gelukkig is het materiaal van Kijk|Kunst kant en klaar, je kunt het de leerlingen zo voorschotelen als je jezelf maar goed hebt ingelezen. Een voorstelling kost met de voorbereiding in de klas, de voorstelling zelf, het nawerk en de internetlessen in totaal vier uur. Zonde om dat niet te doen. Juist door dat voor- en nawerk leren kinderen heel goed kijken en waarderen.

Meerwaarden van het ‘uit de grote wereld’ programma:

  • onderdompeling in een andere wereld
  • ander perspectief, openstaan voor het onbekende
  • in aanraking komen met topvoorbeelden en kwaliteit
  • je leren inleven in andere emoties, verhalen, situaties
  • reflecteren en leren betekenis te geven (door de gelaagdheid van het kunstwerk)
  • genieten van kunst, verrassen

Interview met Elise van der Ende over domein 1
Interview met Blondi van der Woude over domein 2