01

Bijeenkomst Programma Cultuurparticipatie

 
Er komt een nieuw programma met bijbehorende subsidieregeling: het Programma Cultuurparticipatie. Met dit vierjarig programma dat start in 2021 willen OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.
 
In aanloop naar het Programma Cultuurparticipatie wordt kennis en ervaring verzameld die een basis kan bieden voor de ontwikkeling van het programma. Op 31 januari 2020 wordt de aanloopregeling Samen cultuur maken verbreden geopend.
 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil het Programma Cultuurparticipatie namelijk graag in nauwe samenspraak met het veld ontwikkelen, om zo tot een regeling te komen die aansluit bij de beleidsuitgangspunten van de minister én aansluit bij de behoefte van het werkveld.
 
De Raad van twaalf is gevraagd om een aantal bijeenkomsten in het land te organiseren om input te verzamelen vanuit het werkveld en om informatie te geven over de regeling en de onderliggende ambities. Kunst Centraal en Kunstgebouw organiseren deze bijeenkomst voor alle betrokkenen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland.
 
Wanneer en waar
Maandag 17 februari 2020 van 9.30 -11.30 uur in zaal Hertz in TivoliVredenburg Utrecht.
 
Voor wie
Culturele organisaties en beleidsambtenaren uit de provincies Utrecht en Zuid-Holland, inclusief hun relaties uit het culturele netwerk of het sociale domein, voor wie de regeling relevant is.
 
We vragen iedereen om zich vooraf aan te melden. Dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
 
Good practices
Op verzoek van het Fonds willen we een drietal good practices presenteren. Wie een specifiek voorbeeld van een geslaagd project heeft waarin het culturele en sociale domein samenwerken en dat wil presenteren kan dat aangeven, dan houden we daar bij het samenstellen van het programma rekening mee. Wij zullen de selectie van good practices maken.
 
Programma 
  • 09:30 inloop met koffie
    - welkom
    - good practices
    - gesprek tussen FCP (Gino van Zolingen) en werkveld over de doelstellingen, kansen, uitdagingen en vragen van weerszijde.
  • 11:30 conclusies en afsluiten 

We willen in elk geval de volgende vragen beantwoorden: 
- Aan welke criteria moet een aanvrager voldoen (wie mag aanvragen)?
- Aan welke criteria moeten plannen voldoen (welke activiteiten vallen wel/niet binnen de doelstelling)?

Aanmelden
Uw aanmelding voor het bijwonen van de bijeenkomst, uw aanmelding voor een good practice presentatie in het programma, en eventuele andere vragen / opmerkingen kunt u sturen naar: cultuurparticipatie@kunstgebouw.nl