03

Cultuur in alle staten

Regiobijeenkomst Provinciale Statenverkiezing
 
Hoe draagt provinciaal cultuurbeleid bij aan een levendig woon, werk en leefklimaat? Deze vraag staat centraal op 2 maart 2015 in TivoliVredenburg Utrecht.

(Kandidaat-)statenleden en alle andere betrokkenen en geïnteresseerden in provinciaal beleid ten aanzien van cultuureducatie en –participatie zijn van harte welkom.

Een middag vol actuele inzichten, inspirerende voorbeelden en debat geeft u een handvat voor cultuurbeleid in een nieuwe collegeperiode. Onder andere Mariëtte Pennaerts (Gedeputeerde Cultuur Provincie Utrecht), Ocker van Munster (directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) en Geny Nijboer (Rijnbrinkgroep) zullen spreken. Ook lokale voorbeelden als de Culturele Haven uit Flevoland, Fit Art uit Gelderland en Theaterfestival Karavaan uit Noord-Holland komen aan bod. Dagvoorzitter is Cor Wijn (senior adviseur BMC Advies).

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het LKCA, Kunst Centraal, Cultuurmij Oost, De Kubus Lelystad, Cultuurcompagnie Noord-Holland en Kunstgebouw.