01

Netwerkbijeenkomst penvoerders Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland

De Deelregeling Cultuureducatie met kwaliteit eindigt in december 2016. Wat betekent dat voor de tijd die er nog is?

Hoe zorg je ervoor dat behaalde resultaten een plaats krijgen in het schoolbeleid en in de dagelijkse praktijk? Hoe zorg je ervoor dat het te besteden geld ook daadwerkelijk op is eind 2016? Op dinsdag 6 oktober 2015 organiseert Kunstgebouw in Rijswijk een netwerkbijeenkomst voor alle penvoerders Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland om elkaar te informeren en inspireren.

Femie Willems (programmacoördinator bij het Fonds voor Cultuurparticipatie) licht de nieuwe regelingen Impuls Muziekonderwijs en Professionalisering Cultuuronderwijs toe. Er is tijd om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met collega-penvoerders en Ad van Drunen (senior beleidsmedewerker cultuureducatie bij Kunstbalie) gaat dieper in op het grote belang van cultuureducatie binnen de drie domeinen.

Programma
13.00
Inloop: kijkje in het nieuwe pand van Kunstgebouw
Koffie, thee en lekkere broodjes

13.30 – 14.00
Ad van Drunen - Cultuureducatie: over eenheid en diversiteit

14.15 – 15.00
Delen van ervaringen

15.15 – 16.00
Hoe geef je behaalde resultaten een plaats in schoolbeleid en dagelijkse praktijk?

16.00 – 16.30    
Femie Willems - toelichting regeling Muziekimpuls en Professionalisering Cultuuronderwijs

16.30 – 17.00
Borrel

Aanmelden
Penvoerders kunnen zich tot 22 september 2015 aanmelden via deze link. De kosten voor deelname zijn € 25.

Vragen? Mail naar ingrid.fijen@kunstgebouw.nl of bel 015-2154591.