02

Leerlijn cultureel erfgoed gepubliceerd

Leerplankader kunstzinnige oriëntatie
 
Vorig jaar presenteerde SLO het definitieve leerplankader kunstzinnige oriëntatie inclusief de vier leerlijnen voor de kunstvakken beeldend, dans, drama en muziek.

Daar is nu de leerlijn cultureel erfgoed aan toegevoegd.

Leerlijn cultureel erfgoed