02

"Zonder cultuuronderwijs kale school"

 

Wij vroegen Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs, wat hij hoopt dat goed cultuuronderwijs voor elkaar krijgt. "Dat kinderen leren over cultuur en dat ze ervan leren genieten. Het is ook vormend, het hoort gewoon bij je ontwikkeling als burger in de samenleving. Kinderen kunnen op heel verschillende manieren getalenteerd zijn. De kunst van het onderwijs is om te zien welke talenten kinderen hebben en om die te ontwikkelen. Je kunt talent niet alleen definiëren in termen van wie de hoogste cito-scores behaalt. Het gaat natuurlijk ook over die andere vormen van leren: een school die alleen maar gaat over taal en rekenen is een hele kale school."

Dit interview staat, samen met negen andere inspirerende interviews op de poster Wat hebben onze leerlingen aan cultuuronderwijs? Naast een bron van inspiratie is de poster bovenal een handig instrument voor schoolteams om hun eigen cultuuronderwijs onder de loep te nemen. De poster is deze week door Kunstgebouw verspreid onder 1.200 basisscholen in Zuid-Holland.

Meer informatie over de poster