01

Doe mee aan onze workshops tijdens de NOT


Van 24 tot 28 januari 2017 is de NOT, de vakbeurs voor het onderwijs in de Jaarbeurs in Utrecht. Kunstgebouw verzorgt tijdens de NOT twee gratis workshops:

Visual Thinking Strategies
Woensdag 25 januari 2017
Stand Cultuureducatie met kwaliteit | Standnummer: 10.F040

VTS staat voor Visual Thinking Strategies en is een methode om naar beeldende kunst te kijken. Het gaat om open en zonder oordeel kijken en luisteren naar elkaar. Het gesprek loopt volgens een vast patroon, waarbij de leerkracht de rol van een gespreksleider heeft. Kunstgebouw maakt gebruik van de VTS-methode in lesmateriaal bij Kijk|Kunst omdat dit kinderen stimuleert een persoonlijke verbinding te leggen met een kunstwerk. Kinderen ervaren dat iedereen anders kijkt. De VTS-methode biedt een veilige omgeving waarin ze leren om respectvol met verschillen om te gaan. In deze miniworkshop van 15 minuten ervaart u zelf een VTS-gesprek en reflecteert daarop.
De workshop wordt een aantal keer gegeven, inschrijven is niet nodig.

Vakoverstijgend werken met muziek… eigenlijk heel logisch!
Vrijdag 27 januari 2017
Stand OCW | Standnummer: 08.C036

Deze workshop van 45 minuten gaat over de logische samenhang tussen cultuureducatie en andere vakken en leergebieden. Hoe kun je als leerkracht deze samenhang herkennen en gebruiken in je onderwijs, zodat de stof voor leerlingen meer betekenis krijgt en beter blijft hangen? Je kunt dit in de klas op verschillende manieren organiseren, ook op andere manieren dan het bekende thematisch werken. We laten dit zien aan de hand van het muziekproject Topdagshow waarin ook 21st century skills een logisch plek hebben. Na deze workshop bent u in staat om een les, activiteit of project uit het domein cultuureducatie op logische wijze in verband te brengen met een of meerdere vakken of leergebieden uit het basisschoolcurriculum. U kunt daarmee morgen al aan de slag!
Deze workshop is van 11:30 tot 12:15 uur in de zaal ‘Onderwijsacademie Management, Advies en Organisatie’. U kunt zich voor deze workshop hier inschrijven.

Klik hier voor gratis toegang