02

Provincies op zoek naar een nieuwe rol

 

Geen grote veranderingen in het provinciaal cultuurbeleid in 2017-2020. Dat blijkt uit de analyse van het LKCA van alle cultuurnota's.
Na bezuinigingen kiezen veel provincies voor een periode van rust. Wel zijn provincies zich aan het herbezinnen, wellicht in de aanloop naar de provinciale verkiezingen in 2019, op hun rol voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Verscheidene provincies verkennen de komende periode de efficiƫntie en toegankelijkheid van de culturele (ondersteunings)infrastructuur.

De provincie heeft voor cultuuronderwijs vooral een rol richting kleinere gemeenten. De ene provincie pakt dit actiever op dan de andere. Zo staat Zuid-Holland, in tegenstelling tot voorgaande periode, toe dat kleine gemeenten die mee willen doen aan Cultuureducatie met kwaliteit een beroep kunnen doen op Kunstgebouw. Noord-Brabant wil juist dat zoveel mogelijk gemeenten meedoen aan het CMK. Gelderland, Zeeland en Utrecht stimuleren dit via lokale of regionale convenanten tussen scholen en gemeenten. Maar Gelderland kondigt ook aan dat dit de laatste keer is dat ze meedoen aan CMK: het eigenaarschap hoort bij de scholen te liggen.