01

Kennisdelen over cultuureducatie

 

Speciaal voor Cultuureducatie met kwaliteit-coördinatoren en hun samenwerkingspartners organiseert Kunstgebouw ateliers waarin kennis en ideeën uitgewisseld worden over onderwerpen uit de dagelijkse CMK-praktijk. De onderwerpen van de ateliers zijn voortgekomen uit de brainstormsessies tijdens de CMK-startbijeenkomst van februari 2017.

Atelier 1:
Hoe begeleid ik als coördinator het CMK-project naar succes?
(3 bijeenkomsten)
CMK 2 verschilt van de vorige periode. Er mogen bijvoorbeeld geen nieuwe producten, zoals leerlijnen, meer worden ontwikkeld. De nadruk ligt op implementeren van wat al ontwikkeld is en op de bevordering van de deskundigheid van leerkrachten en educatief medewerkers op het gebied van cultuuronderwijs. CMK-coördinatoren hebben daarmee de uitdagende taak om met mensen vanuit verschillende organisaties samen te werken. Hoe hou je de regie in handen? Tijdens ons eerste atelier wisselen we ervaringen uit over procesmanagement.

Moderator: Frank van der Hulst, directeur Kunst Centraal en penvoerder CMK Utrecht
Duur: 3 bijeenkomsten van 1,5 uur
Locatie: Kunstgebouw, Broekmolenweg 20, Rijswijk

Bijeenkomst 1 | Project- en procesmanagement | minicollege Joop Koppenjan
dinsdag 12 september 2017
12.30 – 14.00 uur, inloop om 12.00 uur met lunch

In een CMK-project dragen goed projectmanagement en goed procesmanagement beiden bij aan het slagen van het project. Wanneer zet je projectmanagement in en wanneer werkt een procesgerichte aanpak beter? Joop Koppenjan, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, licht dit toe. Dit minicollege wordt afgerond met een nabespreking onder leiding van de moderator.

Bijeenkomst 2 | Onderlinge verhoudingen | werksessie
donderdag 12 oktober 2017
12.30 – 14.00 uur

Deze werksessie gaat over het managen van verwachtingen, begrip hebben voor elkaar en elkaars agenda. Binnen een CMK-netwerk bestaan verschillende invullingen van het begrip cultuuronderwijs en van wat goed cultuuronderwijs is. Daarnaast heeft elke organisatie individuele belangen om deel te nemen aan CMK. Die belangen zijn soms strijdig met de belangen van anderen of met de projectdoelstellingen. Dat maakt de besluitvorming in het CMK-netwerk complex. Hoe ga je als CMK-coördinator om met die complexiteit? Hoe maak je daar afspraken over? We wisselen hierover ervaringen uit en zoeken samen naar oplossingen.

Bijeenkomst 3 | Onderling vertrouwen | werksessie
donderdag 16 november 2017
12.30 – 14.00 uur

Deze werksessie gaat over onderling vertrouwen. Als leden van een CMK-netwerk elkaar vertrouwen, zullen ze makkelijker bereid zijn om zich in te zetten voor gezamenlijke doelen. Vertrouwen in elkaar zorgt ervoor dat deelnemers zich openstellen om van elkaar te leren. De mate van vertrouwen blijkt ook van invloed op de waardering voor de opbrengsten van het project. Onderling vertrouwen is dus een belangrijke motor voor samenwerking binnen een CMK-project. We bespreken manieren om vertrouwen op te bouwen en wisselen hierover ervaringen uit.

Je kunt je aanmelden voor atelier 1 door uiterlijk 24 augustus 2017 een mail te sturen aan anne.van.dam@kunstgebouw.nl.

Je kunt voor of na de bijeenkomsten afspraken inplannen met de contactpersonen van Kunstgebouw of collega-coördinatoren, om nog eens door te praten over het onderwerp of iets samen voor te bereiden.


Atelier 2:
Hoe sluit ik een convenant voor cultuuronderwijs?
Als je cultuuronderwijs echt wilt borgen en verankeren kan het sluiten van een convenant op gemeentelijk of regionaal niveau bijdragen aan de culturele infrastructuur voor de scholen. Een convenant maakt ieders verantwoordelijkheid duidelijk. In dit atelier wordt besproken wat een convenant is, waarom het goed is om er een te sluiten, welke partijen erbij betrokken kunnen zijn en hoe een convenant leidt tot praktische afspraken. Als casestudy wordt een aantal bestaande convenanten besproken.

Moderator: nog niet bekend
Datum: maart 2018


Atelier 3:
Hoe kan ik aan de slag met een cultuurportfolio?
Om zicht te krijgen op de culturele en kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen - en dit ook voor ouders zichtbaar te maken - worden door scholen portfolio’s gebruikt.
Met welke portfolio’s wordt gewerkt in het basisonderwijs? Met elkaar kijken we naar de verschillen en bespreken we hoe je een portfolio implementeert binnen de school.

Moderator: nog niet bekend
Datum: mei 2018