02

De Cultuur Loper is vernieuwd

 
Sinds 2013 nemen diverse basisscholen in Zuid-Holland deel aan De Cultuur Loper, een programma waarmee ze de kwaliteit van hun eigen cultuuronderwijs kunnen verbeteren. In acht stappen leidt het scholen van 'Dit willen wij onze leerlingen meegeven' naar 'Zo gaan wij hieraan werken'. Ook de kwaliteit van De Cultuur Loper zelf wordt goed in de gaten gehouden. Op basis van de ervaringen van de afgelopen vijf jaar zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. De nieuwe versie van De Cultuur Loper is sinds deze maand actief. Projectleider Anne van Dam van Kunstgebouw vertelt hier meer over.

Flexibeler
“Cultuur Loper-scholen en hun coaches gaven aan dat het programma soms wat knelde, dus is het flexibeler gemaakt. Er is meer ruimte om af te wijken. Verder merkten we dat meer inbreng van het hele team gewenst is. Waar het programma voorheen vooral gericht was op de directeur en de interne cultuurcoördinator, wordt nu op meerdere momenten inbreng van het hele team gevraagd. Dat versterkt natuurlijk ook het draagvlak voor cultuuronderwijs op school. De wijzigingen zijn ook terug te zien in de nieuwe website die toegankelijker en overzichtelijker is.”

Leg de lat zo hoog als je zelf wilt
De Cultuur Loper is in Noord-Brabant door Kunstbalie en Erfgoed Brabant ontwikkeld. Kunstgebouw was de eerste provincie die zich aansloot. Inmiddels bestaat De Cultuur Loper ook in Zeeland, Noord-Holland, Limburg en Zwolle (Overijssel). “Wat wij zo mooi vinden aan dit instrument is dat scholen vanaf elk niveau kunnen starten. Dus zowel scholen die nog praktisch niets aan cultuuronderwijs doen tot scholen die er al volop mee bezig zijn. Met De Cultuur Loper kies je je eigen richting en leg je de lat zo hoog als je zelf wilt. Een gemiddeld traject duurt twee jaar, maar ook dat is echt afhankelijk van de wensen die er zijn.”

Cultuureducatie met kwaliteit
In Brabant doen alle bassischolen die deelnemen aan het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) ook automatisch mee aan De Cultuur Loper. In Zuid-Holland kunnen scholen daar zelf voor kiezen. Momenteel maken vooral scholen in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Voorne en Goeree-Overflakkee gebruik van De Cultuur Loper. Dit wordt vanuit het lokale CMK-project gestimuleerd en gefinancierd. "Ik adviseer scholen die geïnteresseerd zijn in De Cultuur Loper om contact op te nemen met hun lokale CMK-coördinator. Mogelijk kunnen de kosten vanuit het CMK-budget betaald worden.”

Goed instrument voor ICC'er
“Momenteel zijn er veel leerkrachten in onze provincie die de ICC-cursus bijna hebben afgerond. De Cultuur Loper is een goed instrument voor die ICC'ers om met de directie en het team het cultuurplan dat tijdens de cursus tot stand is gekomen ten uitvoer te brengen. De Cultuur Loper is een prachtige vervolgstap om cultuuronderwijs structureel een plek te geven in het curriculum van de school.”

Praktijkvoorbeeld: Basisschool Samen op weg
Christelijke basisschool Samen op Weg in Hoornaar volgt sinds 2015 het Cultuur Loper-traject bij Kunstgebouw. Het wordt gefinancierd vanuit CMK Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Inmiddels zijn behoorlijk wat stappen gezet om het cultuuronderwijs op school te verbeteren en te verdiepen. De school heeft een eigen visie op cultuuronderwijs ontwikkeld en keuzes gemaakt die daarbij passen. Directeur Jolanda Mulder merkt dat cultuuronderwijs echt is gaan leven op school dankzij De Cultuur Loper: “We zijn er allemaal heel enthousiast door geworden. We hebben ons eerst geconcentreerd op het vak beeldende vorming en hoe we dat kunnen integreren met bijvoorbeeld wereldoriëntatie. Na een aantal teamsessies heeft een vakdocent in elke groep een voorbeeldles gegeven. Vervolgens heeft de groepsleerkracht in samenwerking met de vakdocent een tweede les voorbereid en uitgevoerd. Voor veel leerkrachten was dat een echte eyeopener. Nu willen we aan de slag met muziek.”

Meer informatie over De Cultuur Loper? Neem contact op met @Wendy: wil jij bij het bericht over De Cultuur Loper de gegevens van Anne vervangen door, academie@kunstgebouw.nl, 015-2154502.

cultuurloper.kunstgebouw.nl