01

Matchingsbedrag mediakunst- en erfgoededucatie verlaagd

 
Ook in 2019 is er een aanvraagronde voor de subsidieregeling mediakunst- en erfgoededucatie. Deze opent op 14 januari 2019. Tijdens de eerste aanvraagronde is gebleken dat het minimale aan te vragen subsidiebedrag soms als hoog wordt ervaren. Daarom is dat bedrag verlaagd van € 26.000 naar € 10.000.
 
Met de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) projecten die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor hoe mediakunst- en erfgoededucatie in het primair onderwijs in de praktijk kan worden gebracht.
 
Mediakunst en erfgoed zijn dichtbij en actueel. Kinderen worden omringd door media en zijn dagelijks bezig met de nieuwste technologieën, film en fotografie. Erfgoed ligt letterlijk voor het oprapen in de omgeving van de kinderen. Toch zijn deze gebieden nog weinig zichtbaar in het cultuuronderwijs.
 
Wat is mediakunsteducatie?
Mediakunsteducatie is het leren over en door media als kunstzinnige uiting, zoals recentelijk ontwikkelde technologieën, informatietechnologie, film en fotografie, waarbij kritisch kijken, reflecteren en creatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen.
 
Wat is erfgoededucatie?
Erfgoededucatie is het leren over en door de materiële en immateriële sporen uit het verleden. Kennis van het verleden zorgt ervoor dat je met een kritische blik betekenis kan geven aan verleden, heden en toekomst.
 
Tweede aanvraagronde
14 januari t/m 13 december 2019 Aanvragen die binnen deze periode door het FCP worden ontvangen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 
Bedragen
Je kan per project minimaal € 10.000 en maximaal € 80.000 aanvragen. Als je subsidie ontvangt, moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers.
Per aanvraagronde is € 750.000 beschikbaar voor projecten mediakunsteducatie en € 750.000 voor projecten erfgoededucatie. Het totale budget is daarmee € 3.000.000.
 
Meer informatie