03

Nieuws


Wilt u meer en beter muziekonderwijs op uw school, maar zoekt u nog financiële middelen?

Méér Muziek in de Klas zet zich de komende jaren in om structureel muziekonderwijs te realiseren op alle Nederlandse basisscholen.

Nelleke van Aken heeft leerkrachten van Goeree-Overflakkee opgeleid tot cultuurcoördinator en begeleidt scholen in het Cultuur Loper-traject.

Cultuureducatie met kwaliteit wordt in de komende beleidsperiode 2017-2020 voortgezet.

Op 27 en 28 januari 2016 is de Cultuur en Onderwijs Beurs (CEOB) in de Jaarbeurs in Utrecht. De CEOB is speciaal voor iedereen met een hart voor cultuureducatie.

Meesterverteller Eric Borrias is benoemd tot Verteller van het jaar 2016 voor Nederland en Vlaanderen.

Een samenwerking tussen Stichting Droogdok Jan Blanken, twee basisscholen en Kunstgebouw heeft een prachtig lespakket opgeleverd.

Inholland Academy en Plein C, het bureau voor cultuureducatie in Noord-Holland, verzorgen vanaf 13 januari 2016 in Haarlem opnieuw de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider.

Van 20 tot en met 27 november is het weer de Week van de Mediawijsheid.

De theatervoorstelling Vlinder, een meisje zonder naam van het theatercollectief T.H. de Wei is afgelopen schooljaar door de scholen in Zuid-Holland het beste gewaardeerd.

Het eiland Goeree-Overflakkee lag gedurende de WOII precies onder één van de routes van de geallieerde bommenwerpers op weg naar Duitsland.

Scholen kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor meer en beter muziekonderwijs in de klas. Kunstgebouw helpt u graag bij het opstellen van het plan en de uitvoering daarvan.

Op 28 oktober 2015 organiseert Plein C in Hoofddorp samen met Kunstgebouw en het Fonds voor Cultuurparticipatie een informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs.

Onlangs werd Verolique Jacobse van Kunstgebouw geïnterviewd over De Cultuur Loper. Dit is een instrument om cultuuronderwijs op school te verbeteren en te verdiepen.

Onlangs kwam de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) naar buiten met de boodschap dat het gebruik van computers niet automatisch tot betere prestaties van scholieren leidt.

Goed nieuws voor de cursus Interne Cultuurcoördinator: het Lerarenregister heeft de cursus officieel erkend als opleiding.

Onze vakdocenten die gastlessen geven bij beeldende projecten van Kijk|Kunst voor groep 5 en 6 zijn getraind in Visual Thinking Strategies.

De Deelregeling Cultuureducatie met kwaliteit eindigt in december 2016. Wat betekent dat voor de tijd die er nog is?

Op 5 oktober 2015 is het World Teachers' Day: de internationale Dag van de Leraar. Een mooi moment om al die juffen en meesters die met hart en ziel werken in het zonnetje te zetten.

Aan het begin van dit schooljaar hebben basisscholen in Zuid-Holland van Kunstgebouw een poster met uitleg over de drie domeinen ontvangen.

In Kunstzone (september 2015) staat een interessant artikel over de peiling van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie in het basisonderwijs.

In de zomer van 2015 is Kunstgebouw verhuisd van Broekmolenweg 16 naar Broekmolenweg 20 in Rijswijk. Een fotoimpressie.

Er komen steeds meer Jeugdcultuurfondsen in Zuid-Holland. De afgelopen maanden zijn er fondsen opgericht in de gemeenten Midden-Delfland, Nieuwkoop en Noordwijk.

Met de Topdagshow heeft Kunstgebouw, vinden we zelf, weer een top Doe|Kunst-project gerealiseerd!

In april 2015 rondde Lisette Wessels (links op de foto) van basisschool ’t Schrijverke in Hellevoetsluis haar ICC-cursus bij Kunstgebouw af.

Sinds Kunstgebouw in 2007 begon met de cursus interne cultuurcoördinator zijn 232 leerkrachten tot ICC’er opgeleid. En dat aantal groeit flink.

Vorig jaar presenteerde SLO het definitieve leerplankader kunstzinnige oriëntatie inclusief de vier leerlijnen voor de kunstvakken beeldend, dans, drama en muziek.

Hoe draagt provinciaal cultuurbeleid bij aan een levendig woon, werk en leefklimaat? Deze vraag staat centraal op 2 maart 2015 in TivoliVredenburg Utrecht.

De theatervoorstelling De Poort van Ida van Dril en Eva Mesman is afgelopen schooljaar door de scholen in Zuid-Holland het beste
gewaardeerd.

Op zoek naar geschikte Kijk|Kunst-voorstellingen voor de programmering van komend schooljaar bezoeken we in deze periode diverse presentatiedagen.

Laat leerlingen uit groep 5 t/m 8 op een vlotte en toegankelijke manier kennismaken met kunst en erfgoed uit onze provincie.